Showing all 5 results

نمایش تنظیمات
نمایش 9 24 36

اسپلیت 24 هزار زانتی

کولر گازي 24 هزار زانتی ZANETI مدل ZMSA – 24HOIRAFB
 • کمپرسور روتاری
 • دارای گاز مبرد R410
 • طراحی شیک و منحصر بفرد
 • قدرت پرتاب باد تا 10 متر
 • پرتاب باد چهار جهته کنترلی
 • رادیاتور طلایی
 • دارای فیلتر ویتامین C

اسپلیت 36000 زانتی

کولر گازي 36 هزار زانتی ZANETI مدل ZMSA – 36HOIRAFB
 • کمپرسور روتاری
 • دارای گاز مبرد R410
 • طراحی شیک و منحصر بفرد
 • قدرت پرتاب باد تا 15 متر
 • پرتاب باد چهار جهته کنترلی
 • رادیاتور طلایی
 • دارای فیلتر ویتامین C

کولر گازی 12 هزار زانتی

کولر گازي 12 هزار زانتی ZANETI مدل ZMSA – 12HOIRAFB
 • کمپرسور روتاری
 • دارای گاز مبرد R410
 • طراحی شیک و منحصر بفرد
 • قدرت پرتاب باد تا ۵ متر
 • پرتاب باد چهار جهته کنترلی
 • رادیاتور طلایی
 • دارای فیلتر ویتامین C

کولر گازی 18000 زانتی

کولر گازي 18 هزار زانتی ZANETI مدل ZMSA – 18HOIRAFB
 • کمپرسور روتاری
 • دارای گاز مبرد R410
 • طراحی شیک و منحصر بفرد
 • قدرت پرتاب باد تا 7 متر
 • پرتاب باد چهار جهته کنترلی
 • رادیاتور طلایی
 • دارای فیلتر ویتامین C

کولرگازی 30 هزار زانتی

کولر گازي 30 هزار زانتی ZANETI مدل ZMSA – 30HOIRAFB
 • کمپرسور روتاری
 • دارای گاز مبرد R410
 • طراحی شیک و منحصر بفرد
 • قدرت پرتاب باد تا 12 متر
 • پرتاب باد چهار جهته کنترلی
 • رادیاتور طلایی
 • دارای فیلتر ویتامین C